sORGBEARBETNING

Har du förlorat någon du älskar? Känns sorgen för tung att bära?

Som utomstående är jag din samtalspartner mitt i allt det svåra.

Förlusten av någon man älskar är ett psykiskt trauma i lika hög grad som att bli allvarligt skadad fysiskt. Ibland kan det vara skönt att prata med en utomstående om alla tankar och funderingar man har inför döden. Det kan kännas svårt att prata med nära anhöriga och vänner då de ofta själva är väldigt ledsna och inte riktigt har orken att lyssna. Som utomstående är jag din samtalspartner mitt i allt det svåra.

Sorg är en naturlig reaktion av en förlust efter att någon som stått oss nära har gått bort. Sorg är en naturlig del av livet som förändras med tiden, men för att gå vidare tvingas vi att omorientera oss. Detta kan vara svårt att göra på egen hand då det kan handla om starka och motstridiga känslor som sorg, lättnas, kärlek och hat, skam och skuld etc. Sorgarbete handlar om acceptans av förlusten och förlåtelse och gottgörelse gentemot den avlidne. Terapi kan ge dig det stöd du behöver få i ditt sorgarbete för att kunna återhämta dig, leva i nuet samt börja blicka mot framtiden.

Sorgen har en undangömd plats i samhället då den som drabbas av sorg efter dödsfall förväntas vara stark och klara sig själv. Här kan du få hjälp att hantera förlusten och gå vidare i livet.

Kostnad

• Sorgbearbetning 60 min: 995 kr
• Sorgbearbetning i grupp: på förfrågan

Alla priser är inklusive moms. Avbokning sker 24h innan bokad tid. Ej avbokad tid debiteras.