fbpx

Sorgbearbetning

Har du förlorat någon du älskar? Känns sorgen för tung att bära? Förlusten av någon man älskar är ett psykiskt trauma i lika hög grad som att bli allvarligt skadad är fysiskt traumatiskt. Eller är du själv svårt sjuk och vet att du inte kommer att leva så länge till?
Ibland kan det vara skönt att prata med en utomstående om alla tankar och funderingar man har inför sin död. Det kan kännas svårt att prata med nära anhöriga och vänner om detta då de oftast är väldigt ledsna och inte riktigt vill lyssna.
Som utomstående är jag din samtalspartner mitt i allt det svåra. Sorg är en naturlig reaktion av en förlust efter att någon som stått oss nära har dött.

Sorg är en naturlig del av livet som förändras med tiden men för att gå vidare tvingas vi att omorientera oss. Detta kan vara svårt att göra på egen hand då det kan handla om starka och motstridiga känslor som sorg, lättnad, kärlek och hat, skam och skuld etc.

Sorgearbete handlar om acceptans av förlusten och förlåtelse och gottgörelse gentemot den avlidne. Sorgeterapi kan ge dig det stöd du behöver få i ditt sorgearbete för att kunna återhämta dig, leva i nuet samt börja blicka mot framtiden.

Sorgen har en undangömd plats i samhället då den som drabbas av sorg efter dödsfall förväntas vara stark och klara sig själv. Här kan du få hjälp att hantera förlusten och gå vidare i livet.

Priser

60 minuter 950 kr

Vid bokning av 5 samtal, 4200 kr