PARTERAPI / RELATIONSTERAPI

Hjälp med att skapa nya vägar att återskapa tillit och kommunikation

Partterapi hjälper er när gamla mönster behöver brytas för att komma vidare.

Har ni en relation där ni upplever att avståndet blir större och större? Eller känner du ensamhet i relationen? Konflikterna kommer kanske oftare och oftare och tar allt mer energi? Dysfunktionella beteenden i relationer kan vara anklagelser, skuldbeläggning och kommunikationsproblem.

Jag hjälper er att hitta nya vägar att återskapa tillit och kommunikation. Som terapeut är jag en oberoende part. Vanliga problem i en relation kan vara tex svårigheter att kommunicera, konflikter, sexuella problem, otrohet och bristande tillit. Parterapi kan också behövas i början av en relation om man vill fördjupa eller stärka relationen. Eller är ni kanske i slutet av er relation och behöver stöd och hjälp att kunna gå vidare vid en separation?

Bonusfamilj med bonusbarn och varannan-vecka-liv
Många par söker också stöd i sina roller som bonusföräldrar. Situationen kan se väldigt olika ut när man blir en bonusfamilj. I dag är var tionde barnfamilj en ombildad familj. Många som går in i en bonusfamilj är oförberedda på det nya och annorlunda som möter dem. När man startar en bonusfamilj kan det uppstå många olika konflikter och frågor som tex ska man älska sina bonusbarn lika mycket som sina egna barn? Varför ändras reglerna varannan vecka? Varför ignorerar min nya partners barn mig? Barnen kanske kommer överens och man känner att allt man gör blir fel. Många föräldrar försöker få bonusfamiljen att likna kärnfamiljen. Detta är inte så lätt då kärleken inte är lika självklar i en bonusfamilj. Kärlek behöver tid för att växa. Bonusfamiljen har också många positiva sidor: man får en storfamlj omkring sig och fler vuxna kan vara ett stöd för barnen.

Kostnad

• Relations/parterapi 60 min: 1 400 kr
• Vid bokning av 5 samtal: 6 300 kr
• Familjeterapi 60 min: 1 800 kr

Alla priser är inklusive moms. Avbokning sker 24h innan bokad tid. Ej avbokad tid debiteras.