MARIA ARLEBÄCK

All jävla ångest. Förlåt! Kärlek? Ensam..

SAMTALSTERAPEUT | RELATIONSTERAPEUT | SORGBEARBETNING | REIKI

Mitt namn är Maria Arlebäck och jag är diplomerad samtalsterapeut samt par- och relationsterapeut. Jag är även utbildad inom KBT (Kognitiv Beteendeterapi).


KBT utgår från att göra dig medveten om tankar, känslor och handlingar som blir konsekvenser och beteenden som inte gynnar dig i ditt vardagliga liv. KBT är idag en av de främsta behandlingsmetoderna vid psykisk ohälsa. Jag arbetar också inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhus och är även utbildad inom samtalsmetodik, relationer, konflikthantering , sorgbearbetning, MI (motiverande samtal), stresshantering, pedagogiska samtal, missbruk, återfallsprevention och Imago (kärlekens terapi).

Du är inte ensam: